Dutchbat

1(NL) VN Infanteriebataljon Dutchbat 1


In september 1993 bood de Nederlandse regering de Verenigde Naties aan om gedurende anderhalf jaar een luchtmobiel infanteriebataljon te leveren met een bijbehorende logistieke component. Daarbij ging het om "Dutchbat" met bijbehorend "Support Command", een totaal van bijna 1200 militairen. Ondanks een Nederlandse voorkeur voor inzet in Centraal-Bosnië, besloot de leiding van BH-command dat Dutchbat in Srebrenica een Canadese compagnie zou aflossen. De kern van het bataljon, dat begin 1994 in Bosnië arriveerde, bestond uit 550 militairen van de Luchtmobiele Brigade. Van de Nederlandse afvaardiging maakten verder onder meer nog een detachement van de Explosieven Opruimingsdienst, een verkenningspeloton van het Korps Commandotroepen en vier Bo-105CB helikopters van de luchtmacht deel uit. De eerste groep van 155 militairen trok op 1 maart 1994 Srebrenica binnen. (Één compagnie van de opvolgende bataljons zou overigens steeds in Simin Han bij Tuzla worden gelegerd.) Het helikopterdetachement kreeg van de Bosnische Serviërs geen toestemming naar Srebrenica te vliegen en streek in Lucavac, waar ook het Support Command was gevestigd, neer. Omdat het zijn beoogde missie door de Bosnisch-Servische weigering niet kon vervullen, werd het in september 1994 teruggetrokken. Gedurende de tijd dat Nederlandse militairen in Srebrenica waren gelegerd, dwarsboomden de Bosnische Serviërs de transporten van en naar de enclave met een zekere regelmaat.

 

 

zaterdag 5 maart 1994

Dutchbat tegengehouden Serviers beletten ook vertrek Canadese troepen

LUCAVAC (ANP) - Bosnische Serviers hebben gisteren bij Srebrenica het dorp Podravno ingenomen, zo heeft een woordvoerder van het Nederlandse luchtmobiele bataljon in Lucavac bevestigd.

 
Deze week gaf zijn leider Karadzic onder druk van Rusland en het Westen toe het vliegveld van Tuzla voor humanitaire hulp te heropenen. Podravno ligt 6,5 kilometer ten zuidwesten van Srebrenica, net buiten het gebied dat door de Verenigde Naties tot 'safe area' is bestempeld. De Servische milities begonnen donderdagmiddag met hun militaire acties.

Tegelijkertijd beletten zij een konvooi Nederlandse militairen, dat op weg was naar Srebrenica, de doorgang. De Serviers vinden dat de Nederlanders in korte tijd te veel materiaal overbrengen naar Srebrenica. Met name de hoeveelheid munitie bevalt hen niet.

De Serviers houden ook de terugkeer tegen van een bevoorradingskonvooi vanuit Srebrenica richting Lucavac. Dit omdat er in het VNhoofdkwartier in Kiseljak fouten zouden zijn gemaakt met de papieren. Momenteel verblijven ongeveer 350 Nederlandse geniesoldaten en infanteristen in de moslimenclave. Zij hebben voorraden bij zich waarmee ze tot midden volgende week vooruitkunnen.

Het VN-commando in Kiseljak is in onderhandeling met het hoofdkwartier van de Bosnische Serviers in Pale over het opheffen van de belemmeringen, aldus Defensie. De Serviers verhinderen bovendien het vertrek van de 180 Canadezen in Srebrenica die afgelost zouden worden door de Nederlandse blauwhelmen.

De Servische bezwaren komen als een verrassing, aangezien de eerste konvooien naar de moslim-enclave zonder probemen verliepen.

Op verzoek van de Verenigde Naties gaan eenheden van het Dutchbat Srebrenica beschermen tegen mogelijke aanvallen. Een tweede contingent heeft dezelfde opdracht voor Zepa, net als Srebrenica een zogenoemd 'veilig gebied'. De Bosnische Serviers lijken met de inname van Podravno hun posities te willen versterken tussen Srebrenica en het ongeveer 40 kilometer verderop gelegen Zepa. Daarmee kunnen ze het het Dutchbat moeiijk maken om een verbinding te leggen tussen de twee moslim-enclaves.

 


© 1994 - 2024  www.dutchbat1.com   Copyright. All Rights Reserved